Wed. May 5th, 2021

science

1 min read

మల్టీమీటర్ గురించీ మీకు తెలుసా? మల్టీమీటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ పరికం. ఇది నిరోధం, ఓల్ట్జ్, కరెంట్ వంటి వివిధ విలువలను కొలవగలుగుతుంది. దీనితో కొలిచిన విలువలను...

Subscribe to Matalabu via Email

Enter your email address to subscribe to matalbu and receive notifications of new posts by email.

Social Contacts