Fri. Apr 23rd, 2021

chranjeevi

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న పండగరోజు రానే వచ్చింది.చిరు అభిమానులకు తన పుట్టినరోజు బహుమతిగా 152వ సినిమా "ఆచార్య" కు సమబందించిన మోషన్ పోస్టర్ వదిలారు. https://www.youtube.com/watch?v=vQ3cW6EJu1E అందులోనే...

Select Your Language

Subscribe to Matalabu via Email

Enter your email address to subscribe to matalbu and receive notifications of new posts by email.

Social Contacts