Thu. May 6th, 2021

Bhagavad Geetha

1 min read

భగవద్గీత ప్రథమాధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము 1.ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవఃమామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ : ధృతరాష్ట్రుడు పలికెను;...

Subscribe to Matalabu via Email

Enter your email address to subscribe to matalbu and receive notifications of new posts by email.

Social Contacts