Thu. May 6th, 2021

రోజుకో పద్యం

బ్రతుకులన్ని మాయ - వేమన పద్యం: బ్రతుకులన్ని మాయ భవబంధములు మాయతెలివి మాయ తన్ను తెలియ మాయమాయ దెలియు వాడె మర్మఙ్ఞుడగు యోగివిశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!! భావము:...

Subscribe to Matalabu via Email

Enter your email address to subscribe to matalbu and receive notifications of new posts by email.

Social Contacts